मराठी कला मंडळ - डीसी हे नॉन प्रॉफिट आणी कर माफ संस्था आहे जिचा प्राथमिक उद्देश वॉशिनटन डीसी प्रदेशात मराठी संस्कृतीला जोपासणे आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणी सभ्यतेमधे रुची ठेवणारे सगळे ह्या संस्थेचे सदसया होऊ शकतात. मराठी कला मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी धर्म, लिंग, वंश, रंग, प्रदेश किंवा देशाचे नागरिकत्व असण्याची अट नाही. आजच्या तारखेला मराठी कला मंडळाचे ५०० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत जे वॉशिंग्टन डीसी, वर्जीनिया आणी मेरीलँड मधे राहतात.

मराठी संस्कृती व सभ्यता जपणे, तिचा प्रचार करणे आणी मराठी समाजाला एकत्र आणणे हेच मराठी कला मंडळाचे ध्येय आहे. इतर मंडळांच्या आणी भारतीय संस्थेच्या सहकार्यानी हे मंडळ अनेक कार्यक्रमांचे संयोजन करते. ह्या कार्यक्रमांमधे मराठी सदस्यांच्या संगीत, नाच, नाट्य अश्या अनेक कलांना वाव दिला जातो. त्याच बरोबर भारतातील उभरत्या आणी लोकप्रिय कलाकारांना येथे बोलावून सदस्यांचा दुवा मयदेशाशी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अनेक भारतीय किंवा मराठी सणांना साजरे केले जाते ज्याने भारतीय आणी मराठी संस्कृतीचा ठेवा जपला जाईल.

मराठी कला मंडळ हे बृहन महाराष्ट्र मंडळ ह्या संस्थेला सन्लग्न आहे. उत्तर अमेरिकेतलि सगळी मराठी मंडळे बृहन महाराष्ट्र मंडलच्या छत्रछायेत संघटित झाली आहेत.

मराठी कला मंडळ - डीसी ह्या संस्थेचा कारभार त्याच्या संविधानानुसार केला जातो. हे संविधान तुम्हाला येथे वाचता येईल.

मराठी कला मंडळ - डीसी ह्याची स्थापना १९७५ मध्ये झाली. तेंव्हा पासून आत्ता पर्यंतचा प्रवास खाली दिलेल्या काळरेषेत ओवण्याचा आम्ही छोटा प्रयत्न केला आहे. ह्या प्रवासात अनेक बदल घडले आणी प्रगती झाली आहे. ह्या दरम्यान वॉशिंग्टन क्षेत्रात मराठी कुटुंबांची संख्या बरीच वाढली आहे. ह्या प्रगतीचे रूप खालच्या काळरेषे मध्ये तुम्हाला दिसेल अशी अशा आहे.

 

1979

First three act marathi play “Karaayala Gelo Ek”.

Dada Joshi produced and directed the play.
1975

MKMDC was formed

The first MKM election meeting held in the living room of Dr. Hemant Jogalekar and Mrs. Malini Jogalekar. Mrs. Vijaya Patil was nominated as the first president of MKM. The residential address of Dr. Hemant and Mrs. Malini Jogalekar became the mailing address for MKM. At the time MKM-DC covered the area from Richmond to Baltimore. The cost of annual membership for a family was $5/-.
1973

P. L. Deshpande visited the DC area and performed for the local fans

In the home of Nalini Chittal. Our agranees collected money in order to present a “Dakshina” to P. L. Deshpande.
1972

First Sankranti Festival Celebrated

A group of Marathi folks in the DC Metro area decided to have a get-together for the Sankranti festival. Sudhir & Hema Devre, Minister/secretary from the Indian embassy helped secure the venue of local community hall, and Mr. Dada Joshi organized a skit from “Tuze aahe tujapashi”.
1971

Shree Sudhir Phadke gave a performance in DC

At the Catholic University auditorium which was made possible by Shree Subhash Paranjape.
1971

Air India play troupe performed a few one act plays including “Ek Birhaad Vaajale”

The venue was the basement of a local church. There were about than 30 people in attendance.